• Home >
  • Information >
  • Labelexpo Southeast Asia 2023 ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2023

News

Information

Labelexpo Southeast Asia 2023 ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2023

Event 2022.12.22

บริษัท ซิริอุสวิชั่น (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท

LabelEXPO Southeast ASIA2023(Bangkok)

บริษัท ซิริอุสวิชั่น (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท
ในงาน Labelexpo Southeast Asia 2023 ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2023
ณ ไบเทค บางนา บูธเลขที่ G13 โดยท่านจะได้พบกับระบบตรวจสอบความถูกต้อง
และคุณภาพงานพิมพ์ ดังนี้

  • – เครื่องตรวจสอบคุณภาพลาเบลม้วนแบบสปีด  S-Lab Series
  • – เครื่องตรวจสอบคุณภาพลาเบลชนิดแผ่นแบบ Variable Data  S-Con , Smaco
  • – เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของอาร์คเวิรค์และปรู๊ฟ   S-Scan Series
  • – ระบบกล้องในการตรวจสอบงานพิมพ์ inkjet  SALI
  • – จุดมุ่งหมายเพื่อให้การตรวจสอบด้วยตาเป็นศูนย์และแทนด้วยAI Sirius-AIS
  • – เครื่องมือสนับสนุนการสร้างเว็บเพื่อควบคุมเวอร์ชั่นสำหรับการออกแบบ  Proofrog

ทุกท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการตรวจสอบด้วยภาพในหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยยกระดับ
การตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Information Archive

Recent Posts

Categories

Archives