• Home >
  • การแก้ไขปัญหา / คุณภาพงานพิมพ์

การแก้ไขปัญหา / คุณภาพงานพิมพ์

การแก้ไขปัญหาสำหรับการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพียงหนึ่งเดียวของเราสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์ได้หลากหลาย

การตรวจสอบฉลาก

สามารถตรวจสอบฉลากได้หลากหลายโดยการตั้งค่าการตรวจสอบแบบอัตโนมัติได้ ทำให้กระบวนบวนการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์มีประสิทธิภาพ

ฉลากซีลมีความหลากหลาย มีความต่างกันทั้งในด้านรูปร่าง ขนาด เลเยอร์ วัสดุ วิธีการพิมพ์ ฯลฯ ทำให้การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในอดีต มีการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน นอกจากนี้ ความต้องการในการพิมพ์มีปริมาณน้อยและฉลากมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ทำให้ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าก็เพิ่มขึ้นด้วย กระทบกับการกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ซอฟต์แวร์ “AsmilVision” ของ SiriusVision เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานที่เรียบง่ายและมีระบบตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง

AsmilVision ช่วยลดเวลาการตั้งค่า การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ทำได้ง่าย ด้วยการตั้งค่าการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ รองรับการตรวจฉลากที่มีความหลากหลาย

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าจะเลือกระดับการตรวจสอบที่มีความละเอียดสูงเพื่อตรวจหาข้อบกพร่อง แต่ซอฟต์แวร์จะแสดงผลเฉพาะข้อผิดพลาดจริง ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้งานจึงสามารถวางใจได้ว่า AsmilVision สามารถตรวจสอบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ระบบตรวจสอบเพลท

สร้างความถูกต้องของชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพิมพ์

ถือเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในการใช้เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติในกระบวนการพิมพ์เพื่อให้ชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ หลายครั้งที่พบว่าสาเหตุของข้อบกพร่องในการพิมพ์นั้นเกิดจากแม่พิมพ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจสอบเพลทแม่พิมพ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์จริง
อย่างไรก็ตาม แผ่นแม่พิมพ์มีหลายวัสดุและหลายขนาด จึงต้องเลือกเครื่องตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผ่นแม่พิมพ์ของคุณ

SiriusVision มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสอบเพลทที่รองรับวัสดุเพลทประเภทต่างๆ และเพลทแม่พิมพ์ที่มีขนาดต่างกัน นอกจากนี้เราสามารถตรวจสอบคุณภาพเพลทด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลการออกแบบที่ลูกค้าให้มากับข้อมูลในเพลท ว่าเพลทนั้นตรงกับข้อมูลการออกแบบหรือไม่ และตรวจหาข้อบกพร่อง เช่น รอยขีดข่วนของเพลทและสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น

การตรวจสอบขวด

เทคโนโลยีเฉพาะของเราช่วยลดความผิดเพี้ยน การขยาย และการหดตัวของภาพที่ถ่าย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการตรวจสอบขวด

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายโดยเลือกวิธีการลำเลียงบรรจุภัณฑ์ตามรูปร่างและวัสดุของขวด วิธีการพิมพ์ ชนิดของกล้องและแสงที่เหมาะสมที่สุด
รองรับการตรวจบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกจนถึงทรงรี สี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม รูปทรงหลากหลาย หลอดต่างๆ รวมถึงงานที่ใช้วิธีการพิมพ์แตกต่างกันไป อาทิ งานพิมพ์โดยตรง เช่น การพิมพ์สกรีน การปั๊มความร้อน และการพิมพ์อิงค์เจ็ต ไปจนถึงฟิล์มหดและฉลาก
ในการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ใช้การถ่ายภาพด้วย line camera ขณะหมุนบรรจุภัณฑ์ หรือถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์ด้วย line Camera หลายตัวจากหลายทิศทางเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ

เนื่องจากรูปทรงสามมิติของหมุนบรรจุภัณฑ์ รูปภาพที่ถ่ายได้จะบิดเบี้ยวและยืดออก แม้เมื่อถ่ายภาพด้วย line camera ขณะหมุนบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก ภาพที่ถ่ายจะเกิดการบิดเบี้ยวและขยายตัวและหดตัวมากเนื่องจากความเยื้องศูนย์กลางของแกนหมุนและข้อผิดพลาดในการขึ้นรูปของภาชนะ ในเครื่องตรวจสอบทั่วไป การบิดเบือน การขยายตัว และการหดตัวนี้ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีและภาพผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ และความแตกต่างทำให้เกิดการตรวจจับมากเกินไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบขวด “FlexVision” ของ SiriusVision มีเทคโนโลยีการแก้ไขภาพที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะตรวจจับเฉพาะจุดบกพร่องด้วยความแม่นยำสูง ทำให้ไม่มีการตรวจจับมากเกินไป ขณะเดียวกันก็แก้ไขการบิดเบือน การขยายและการหดตัวที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีล่าสุดของ FlexVision “Smart Fit Technology” สามารถใช้เพื่อแก้ไขการบิดเบือนในพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงเส้นได้

เทคโนโลยีหลักของ SiriusVision

Algorithm การตรวจสอบภาพที่มีความแม่นยำสูงของเราสามารถยับยั้งการตรวจจับที่มากเกินไป ทำให้สามารถประมวลผลการตรวจสอบ คุณภาพการพิมพ์แบบ Variable และแบบ Non-Variable ได้พร้อมกัน

Algorithm ที่มีความแม่นยำสูงและโดดเด่นของเรา

สำหรับเครื่องตรวจสอบคุณภาพแบบทั่วไป แม้ว่าการตรวจจับข้อบกพร่องที่มีความละเอียดสูงจะทำได้แต่ก็พบว่ามีการตรวจจับที่มากเกินไป ซึ่งระบบจะเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง
บางครั้งผู้ตรวจสอบจะสามารถยอมรับการขยายและการหดตัว การแปรผันได้ด้วยการบันทึกข้อมูล และสำหรับแนวงานพิมพ์ที่ไม่ตรงก็ถือว่าเป็นการตรวจจับมากเกินไป เพราะยังรับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี
Algorithm การตรวจสอบภาพที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา เป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จทั้งในการยับยั้งการตรวจจับที่มากเกินไป เทียบได้กับการตรวจสอบด้วยภาพด้วยสายตาและการตรวจสอบอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง

แก้ไขรูปร่าง

แก้ไขรูปร่าง

Marginal Fuzzy Logic

Marginal Fuzzy Logic

บันทึกแก้ไขการเคลื่อนไหว

บันทึกแก้ไขการเคลื่อนไหว

ตัวอย่างฟังก์ชันการวัด

ตัวอย่างฟังก์ชันการวัด

การตรวจจับข้อบกพร่องพร้อมกันทั้งในส่วนVariable และ Fixed

ด้วยฟังก์ชันพิเศษนี้ การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ของการพิมพ์แบบไม่แปรผัน (รอยในตัวอักษร เบลอ ขีดข่วน รูเข็ม) และการตรวจสอบการพิมพ์แบบแปรผันที่มีเนื้อหาต่างกันสำหรับแต่ละแผ่น เช่น บาร์โค้ด โค้ด 2 มิติ และตัวอักษร บนพื้นผิว ดียวกันสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน
สำหรับการพิมพ์แบบแปรผัน สามารถตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ได้พร้อมๆ กับการตรวจสอบความสามารถในการอ่าน (การอ่าน การรู้จำ การตรวจสอบหมายเลขซีเรียล ฯลฯ)

การตรวจสอบข้อมูลที่ Variable (บางส่วน)

การตรวจสอบข้อมูลที่ Variable

การตรวจสอบแบบ Variable ทั้งหมด (การตรวจสอบการพิมพ์แบบผันแปร)

การตรวจสอบแบบ Variable ทั้งหมด

เทรนด์เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีชุดไฟที่รองรับการตรวจสอบชิ้นงานที่มีพื้นผิวพิเศษ

ตรวจสอบชิ้นงานที่มีพื้นผิวพิเศษ เช่น งานฟอยล์ งาน Hologram งานฉลากใส  ซึ่งต้องการความสว่างที่ไม่เท่ากันและความคมชัดต่างกัน ทำให้การตรวจสอบมีความยาก ซึ่งเราสามารถทำให้การตรวจสอบมีความเป็นไปได้และง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีของแสงไฟที่หลากหลายและเหมาะสมกับงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้องตามที่ต้องการ

หลอดไฟแบบแถว, หลอดไฟใช้แกนร่วมกัน, หลอดไฟแบบโดม

การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี Smart Fit (SFT)

Smart Fit เป็นเทคโนโลยีที่แก้ไขความเบี่ยงเบนระหว่างภาพสองภาพโดยใช้กระบวนการลบความผิดเพี้ยนที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซึ่งจะช่วยแก้ไขความผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากความเยื้องศูนย์กลางและความคลาดเคลื่อนในการขึ้นรูป และตรวจจับเฉพาะข้อบกพร่องเท่านั้นด้วย

เกิดความผิดเพี้ยนไม่อยู่ระนาบเดียวกัน ยากต่อการขจัดความผิดเพี้ยนด้วยการจัดตำแหน่งแบบหลายจุด
การตรวจสอบด้วยภาพหลังจากใช้ฟังค์ชั่น Smart Fit

เทคโนโลยีสมาร์ทฟิต

การประมวลผลการลบความผิดเพี้ยนแบบไม่เชิงเส้นของเราช่วยให้สามารถตรวจสอบสิ่งพิมพ์ที่มีการบิดเบือนมากได้

ฟังก์ชันการวัดสี (การวัด ΔE)

เมื่อใช้ฟังก์ชันการวัดสีของ SiriusVision คุณจะสามารถวัดข้อมูลสีของชิ้นส่วนใดๆ โดยผู้ปฏิบัติงานได้ (ตัวอย่างตำแหน่งการวัดสี: กรอบสีแดง 4 อันที่รูปล่างขวา) และส่งผลเป็นค่าตัวเลข
ข้อมูลสีที่สามารถวัดได้มี 17 ประเภท: RGB, SH Gray, CMYK, XYZ, L * a * b * และ ΔE

 เพื่อให้ได้ผลที่มีความแม่นยำที่สูง จะแปลงค่าสีในรูปภาพ XYZ เป็น ภาพ RGB  ตาม Color Master ของเรา

การใช้ฟังก์ชัน AI

ด้วยเทคโนโลยี AI ล่าสุด เราเข้าถึงการตรวจสอบที่มนุษย์เท่านั้นที่มีทักษะและเข้าถึงประสบการณ์ขั้นสูงได้
ด้วยการหลอมรวมเทคโนโลยีการตรวจสอบภาพหลักที่มีอยู่เข้ากับเทคโนโลยี AI ล่าสุด เราจะเข้าถึงการตัดสินว่าผ่าน/ ไม่ผ่านและการจัดประเภทข้อบกพร่องอัตโนมัติเหมือนกับผู้ตรวจสอบที่มีทักษะนั่นเอง

AI ช่วยให้ระบบวิชันซิสเต็ม (การตรวจสอบภาพ) เทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบที่มีทักษะ